Om föreningen

GIS i Västmanland är en ideell förening för alla inom näringsliv, offentlig förvaltning och utbildningssektorn, som är intresserade av geografiska informationssystem (GIS). Föreningens syfte och mål är att vara ett nätverk för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och information i GIS-frågor.

 Föreningen ska för att uppnå sina syften bland annat:

  • Arrangera regionala seminarier/informationsträffar där pågående aktiviteter hos medlemmarna och gemensamma problem och frågeställningar redovisas och diskuteras
  • Bidra till medlemmarnas omvärldsorientering/bevakning genom studiebesök utanför medlemskretsen och inbjudna gästföreläsare
  • Initiera och samordna kompetensutvecklande insatser för olika medlemsgrupper
  • Bidra till att sprida information om GIS i samhället
  • Stimulera utvecklingsprojekt i samverkan mellan olika aktörer

 GIS i Västmanland bildades formellt den 2 december 1997.

Comments are closed.