Välkommen till GIS i Västmanland!

GIS i Västmanland är en ideell förening för personer inom näringsliv, offentlig förvaltning och utbildningsväsende mm, som är intresserade av GIS-frågor. Föreningen är ett tvärfackligt och gränsöverskridande nätverk för erfarenhetsutbyte, kompetensutveckling och information i GIS-frågor. Föreningen bidrar till en rationell och nyttig uppbyggnad och användning av geografisk information i samhället, bland annat genom att arrangera återkommande regionala seminarier.

Kontakta oss på e-post info[a]gisivastmanland.se

Comments are closed.